Svenska   English

Logistik leverantör Van den Bosch förvärvade verksamheten hos Willis Larsson Transport Ab sen början av 2020. Från och med den 1:e april 2022 ändras namnet till Van den Bosch Transport AB.

Willis Larsson Transport AB grundades i november 1961 av familjen Larsson. Företaget är baserat i Lidköping, Sverige. Under ledningen av andra generationens Sverker Larsson, fick företaget en stark position på den skandinaviska marknaden under de senaste åren.

Willis Larsson Transport

Intermodal bulktransport
Kärnverksamheten omfattar intermodal transport av torra bulkvaror, såsom PVC-pulver och granulat till petrokemiska industrin. Detta förvärv av Van den Bosch kommer att förstärka sin ledande position inom intermodal transport av torra bulkvaror i Europa. Sverker Larsson fortsätter att vara intensivt involverad i verksamheten som filialchef.

Läs mer om våra logistiktjänster på Van den Boschs hemsida, eller kontakta oss direkt via uppgifterna nedanför.